Üdvözöljük a Magyar Labrador Retriever Egyesület honlapján!

Frissítve: 2013.12.16. ~ Támogasd te is a retriever fajtamentést részletek a hírek menüpontban.

Frissítve: 2013.12.14.


Elöljáróban az MLRE vezetősége szeretné leszögezni, hogy tekintettel arra, hogy október óta szünetel a származási lap kiadása, az alább felsorolt határidők valamint a tenyészengedély kiváltása csak 2014. 01.01. utáni fedeztetésből született almokra vonatkoznak.
Tekintve, hogy 2014-ben az első MLRE által szervezett kiállításra májusban kerül sor, az MLRE Tenyésztési Tanácsa indokolt esetben eltekinthet a tenyésztési engedély kiadásának ezen feltételétől. Ezt a kutya tulajdonosának még a fedeztetés megtörténte előtt kérvényezni kell a Tenyésztési Tanácsnál.

A törzskönyvezéssel kapcsolatos papírokat/befizetéseket a következő címre kell küldeni:
MLRE törzskönyvezés (Eőry Eszter 9437 Hegykő Szent Mihály u.22)
Számlaszám: 11716008-20161808 (Magyar Labrador Retriever Egyesület)


Általános feltételek:

 

Származási lap vagy Regisztrációs lap igénylése:

 

Adott egyedek/alom származási lapját a tenyésztő kérelmére az Egyesület szerződéses partnerével állíttatja ki. A tenyésztésbe vett egyedek származását és eredményeit a  Magyar Labrador Retriever Egyesület (MLRE) ellenőrzi, továbbküldi az FCI jogosultsággal rendelkező szerződéses partnernek, majd a kész származási lapokat az Egyesület törzskönyvvezetője még egyszer ellenőrzi, majd hitelesíti.

A hitelesítés nélküli származási lap nem közhitelű, tartalma adatszolgáltatásra, továbbá feldolgozásra nem használható fel.

A 2014. január 1. után történt pároztatásokból származó kiskutyák csak abban az esetben kaphatnak származási lapot, ha a szülők rendelkeznek tenyésztési engedéllyel. A tenyésztési engedély kiváltásához szükséges feltételeket ezen dokumentum egy későbbi pontjában összefoglaljuk. Amennyiben az alom valamelyik szülője nem rendelkezik tenyésztési engedéllyel, a kölykök származási lapot nem, csak un. regisztrációs lapot kaphatnak.

 

Származási lap vagy Regisztrációs lap igénylésének menete

 

1. lépés: Fedeztetés megtörténtének jelentése az MLRE felé

A megtörtént fedeztetés után, 8 napon belül, a kitöltött fedeztetési igazolás eredeti példányát postai úton el kell juttatni a fenti elérhetőségekre.

Az ehhez szükséges nyomtatvány ingyenesen letölthető innen!

Ha üresen maradt a szuka, azt még a születés várható időpontja előtt jelenteni kell a fenti elérhetőségeken (ehhez külön nyomtatvány nem szükséges).

 

2. lépés: Alombejelentő elküldése az MLRE felé

Az alom megszületése után 14 napon belül postai úton. kell beküldeni az alombejelentőt, olvashatóan kitöltve, aláírva.

Az ehhez szükséges nyomtatvány ingyenesen letölthető innen!

Az alombejelentőhöz mellékelni kell mindkét szülő részéről a származási lap másolatokat, a tenyésztésbevétel feltételeit igazoló dokumentumokat: tenyésztésbe vételi engedély másolata, egy évnél nem régebbi szemvizsgálati szűrés igazolás másolata és mindazok az eredmények, amelyek még nem szerepelnek az MLRE adatbázisában (azon eredmények, amik a tenyésztési engedély kiadása és a fedeztetés vagy az előző alom születése és jelen fedeztetés közben keletkeztek). Szükséges még a származási/regisztrációs lapok árának befizetéséről szóló igazolást.

Külföldi fedeztetés esetén a kan tartózkodási országára érvényes szabályozást veszi figyelembe az MLRE, ennek igazolását is csatolni kell az alombejelentőhöz, a kan egyéb eredményeivel együtt.

 

3. lépés: Kölykök egyedi azonosítóval történő ellátása

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint minden ebet tartós egyedi azonosítóval (mikrochippel) kell ellátni, melynek vonalkódja rá fog kerülni a származási lapra vagy regisztrációs lapra. Ezt a megszületett kiskutyák 6-9 hetes kora között kell elvégezni.

Először töltse le az „Egyedi megjelölés (Mikrochip beültetés folyamata)” nyomtatványt (letölthető innen) nyomtassa ki és 2 példányban töltse ki az alom regisztrációjához szükséges adatokat.

A mikrochip beültetést csak állatorvos végezheti. A tenyésztőnek kell egyénileg és közvetlenül az állatorvostól beszereznie a mikrochipet. A chip beültetése után, az állatorvos a mikrochip vonalkódját ráteszi az oltási könyvre, majd kiállítja és vonalkóddal látja el az egyedi megjelölésről szóló letölthető nyomtatványt amit szintén postai úton kell elküldeni a fent megadott címre.

Az MLRE törzskönyvezés vezetője az egyedi azonosítókat rávezeti a származási lapokra és hitelesítés után visszaküldi a tenyésztőnek.

Az MLRE fenntartja a jogot, hogy előzetes egyeztetés után, szúrópróbaszerűen, a helyszínen ellenőrizze a bejelentett almokat!

 

Tenyészengedély kiváltásának feltételei:

Csak olyan labrador retriever kannal vagy szukával lehet tenyészteni, amely tenyésztési engedéllyel rendelkezik. Azok az utódok  akiknek a szülei nem rendelkeznek a tenyésztésbevétel feltételeivel, csak regisztrációs lapot kaphatnak.

 

Tenyésztésbe csak olyan labrador retrieverek állíthatók, akik:

MLRE által ellenőrzött és regisztrált, az FCI által elismert, 5 generációs, zárt származási lappal rendelkeznek,

egyértelműen azonosíthatóak (beültetett és regisztrált chip azonosítóval rendelkeznek)

"tenyészthető" minősítést szereztek a MLRE tenyészvizsgáján

életkoruk és egészségi állapotuk lehetővé teszi, hogy egészséges alom születhessen tőlük

egészségügyi követelményeket teljesítik: HD-A, B, vagy C; könyökdiszplázia ED-0, 1; fedeztetéstől számított egy éven belüli szemészeti szűrővizsgálattal. (PRA, RD, CAT, mentes eredménnyel; PRA tekintetében az Optigen Test mentes eredménye is elfogadható)

az MLRE által szervezett speciál- vagy klubkiállításon legalább egy (kanok esetében kitűnő,szukák esetében nagyon jó )minősítést szerzett, a felsorolt osztályok egyikében: növendék, nyílt, munka vagy champion osztály. Az MLRE a klub és speciál fajta kiállításokat - amelyekre mindig nagytapasztalatú, fajtaspecialista bírókat kér fel- „főtenyészszemle”-ként értékeli és az ezen  való részvételt a tenyésztéshez szükséges feltételként írja elő. Field Trial vonalú kutyák esetén a kiállítási eredmény nem szükséges.

Field Trial vonalú kutya esetén sikeres küllem - és magatartásvizsgát, valamint munkavizsgát tett. (A nemzetközi (CACIT) Field Trial-on elért Jó, Nagyon jó és Kiváló minősítés kiváltja a munkavizsgát.)

azok a kutyák, amelyeknek szülei bármilyen okból nem felelnek meg a tenyésztési szabályzat előírásainak, csak regisztrációs lapot kaphatnak.

A tenyészengedélyeket az MLRE Tenyésztési Tanácsa bírálja el és adja ki.

Az engedély kiváltásához, a tulajdonos az összes tenyésztéshez és törzskönyvezéshez szükséges eredményt igazoló dokumentum fénymásolatát elküldi az MLRE tenyésztés vezetőjéhez, amint ezeket az eb megszerezte. A tenyésztés vezető elbírálja a kérelmet és megadja a tenyésztési engedélyt vagy amennyiben a dokumentumok nem felelnek meg a tenyésztési előírásoknak, felhívja erre a tulajdonos figyelmét.

A tulajdonos vállalja a tenyészállat és szaporulatának szakszerű elhelyezését, ellátását, a szükséges állatorvosi kezelés,az egyedi azonosító (chip)és a törzskönyvezés ill. regisztráció költségeit.

 

A tenyészengedély kiadásához csatolandó dokumentumok:

KÖTELEZŐ FELTÉTELEK

- MLRE által regisztrált FCI származási lap

-Egészségügyi szűrések,csípődiszplázia (HD-A, B, vagy C) könyökdiszplázia  ED-0, 1

-Egy éven belüli szemészeti szűrővizsgálattal. (PRA, RD, CAT, mentes eredménnyel; PRA tekintetében az Optigen Test mentes eredménye is elfogadható)

- Sikeres tenyészszemle képesség és /vagy munkavizsga, magatartásvizsgálati  eredmény.

- klub vagy speciál kiállításon a fentebb felsorolt osztályokban elért ,(kanok esetében kitűnő, szukák esetében nagyon jó )eredmény bírálati lap másolata

továbbá,

- minden olyan 2013.10.24-e előtt elért kiállítási eredmény melyet a tulajdonos a törzskönyvön feltüntetni kíván

-nemzeti és nemzetközi championátus

-munkaeredmények melyet a tulajdonos a törzskönyvön feltüntetni kíván

-nem kötelező egészségügyi szűrések

 

A tenyésztési engedélyt a kutya életében egyszer kell kiváltani, és mindaddig érvényes, amíg

- az egy éven belüli szemészeti szűrés minden évben be van küldve

- kanok esetében feltétel az utódellenőrzés: a huszadik fedezés után, legalább 2 fedeztetésből származó, 3 utódot kell felvezetni az MLRE klub vagy speciális kiállításán, melyek kitűnő minősítést értek el az MLRE által rendezett kiállításon. Ha ez nem teljesül, a kan fedeztetési engedélye korlátozásra vagy visszavonásra kerülhet.

 

A regisztrációs lap

 

A Magyar Labrador Retriever Egyesület adott egyedre vonatkozó lapjának a kivonata. Regisztrációs lappal az eb nem tenyészthető, nem vehet részt tenyészminősítést adó kiállításokon és munkaversenyeken, de konfirmálás céljából tenyészszemlén és tenyészvizsgán indítható.

A regisztrációs lapnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

az MLRE emblémája,

az egyed neve (kennel és egyedi név), ivara, regisztrációs száma, születési idő, egyedi megjelölés, tenyésztő és tulajdonos neve és címe.

 

Konfirmálás

Regisztrációs lappal rendelkező labrador, a Tenyésztési Tanács engedélyével, részt vehet a tenyésztéshez szükséges vizsgákon és azok sikeres teljesítése után származási lapot kaphat.

Opcionálisan MEOSZ ügyfélszolgálati irodájába, is beadható/befizethetőek a fentebb felsorolt dokumentumok, de ez jelentősen megnöveli a származási lap kiadásának idejét. Ezért lehetőség szerint kérjük, hogy, a dokumentumokat közvetlenül a MLRE törzskönyvezési címére MLRE (Eőry Eszter 9437 Hegykő Szent Mihály u.22) a befizetést a 11716008-20161808 (Magyar Labrador Retriever Egyesület), számlaszámára küldeni szíveskedjenek.

A három fentebb felsorolt dokumentum (fedeztetési jegy, alombejelentő, igazolás mikrochip behelyezésről) alapján a tenyésztésvezető ellenőrzi az adatokat, majd dönt az esetleges alomellenőrzésről. Ezt követően az egyesület a 2013 11.07-i szerződés értelmében elküldi a MEOE szövetségnek a regisztrációs vagy származási lap kiállításának igényét az adott alom vonatkozásában, A MEOSZ a tenyésztésvezető engedélye alapján kiállítja a regisztrációs lapot vagy az államilag elismert FCI származási lapot amelyen már szerepel az egyedi azonosító szám(mikrochip szám). Az elkészült származási lapokat (mivel közokirat) ellenőrzés után egyesületünk tértivevényes ajánlott küldeményként továbbítja a tenyésztő felé.


Frissítve: 2013. november

Tisztelt Labradorosok!

Örömmel tájékoztatjuk a tenyésztőket, hogy 2013. november 7-én a Magyar Labrador Retriever Egyesület és a MEOE Szövetség között létrejött a megállapodás a labrador retriever törzskönyvek kiadása tekintetében. A megállapodás mindenben megfelel az FCI és a hazai jogszabályi környezet előírásainak. A harmonizáció következtében a származási lapok FCI elismertek és Államilag elismertek is lesznek egyben.

A megállapodást az új rendeletnek megfelelő tenyésztési szabályzattal együtt megküldjük a NÉBIH-nek, és a tényleges származási lap kiállítás a NÉBIH visszaigazolása után azonnal megkezdődhet. A mindenre kiterjedő szabályzati hátteret a hatósági jóváhagyás után azonnal nyilvánosságra hozzuk.

A kennelnév az export törzskönyv, a munka és a champion bizonyítvány kiadása továbbra is a MEOE Szövetség hatáskörébe tartozik majd.

Minden további tájékoztatást folyamatosan megadunk, amint az ügyben előrelépés történik.

MLRE